Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nadchodzące wydarzenia

Piotr Chęciek Starosta
Powiatu Dębickiego

Kategorie Spraw Urzędowych

 • Budowa, Przebudowa, Rozbiórka

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Architektury i Budownictwa

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - II piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 33.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • pozwolenie na budowę, rozbudowę lub rozbiórkę,
  • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  • wydanie dziennika budowy,
  • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
  Zobacz więcej
 • Drogi

  Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - V piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:00 do 15:00. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 55.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • wykazy dróg, mostów i chodników,
  • przetargi na inwestycje drogowe,
  • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
  • zezwolenie na przejazd nienormatywny.
  Zobacz więcej
 • Przewóz drogowy, Prawa jazdy, Dowody rejestracyjne

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Komunikacji i Transportu

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - parter budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:00. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 14 680 31 38 – prawa jazdy, 14 680 31 40 – rejestracja pojazdów.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • rejestracja pojazdu,
  • prawo jazdy,
  • zezwolenie na odbywanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym,
  • zezwolenie dla ośrodków szkolenia kierowców.
  Zobacz więcej
 • Gospodarka gruntami, Odrolnienia, Wywłaszczenia

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 – I piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 10.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  • wywłaszczenia, zwroty nieruchomości i odszkodowania,
  • scalenia i wymiany gruntów,
  • sprzedaż oraz oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
  Zobacz więcej
 • Ewidencja gruntów, Wypisy, Wyrysy, Mapy

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - I piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 65.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
  • usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • bazy danych BDOT, EGIB, GESUT.
  Zobacz więcej
 • Ochrona środowiska, Godpodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - II piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 20.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • karta wędkarska,
  • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
  Zobacz więcej
 • Edukacja

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Edukacji

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - III piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 14 680 31 91.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
  • egzaminowanie nauczycieli,
  • konkursy na dyrektorów szkół i placówek,
  • skierowanie do kształcenia specjalnego.
  Zobacz więcej
 • Kultura, Turystyka, Sport, Promocja

  Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 – II piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 22.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej,
  • ochrona zabytków,
  • działania promocyjne,
  Zobacz więcej
 • Powiatowy rzecznik konsumentów

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - IV piętro budynku, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 27.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
  • współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  Zobacz więcej
 • Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

  W razie pytań zapraszamy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy przy ul. Parkowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 - we wtorek do 16:00. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 683 40 30.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
  • odbiór wykonania przyłącza,
  • zakończenie budowy obiektu budowlanego,
  • przyczyny powstawania katastrof budowlanych.
  Zobacz więcej
 • Rynek pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

  W razie pytań zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 14 680 91 03.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • rejestracja w urzędzie,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  Zobacz więcej
 • Ważne dokumenty powiatu dębickiego

  Starostwo Powiatowe w Dębicy

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 23.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Starostwo Powiatowe w Dębicy

  Uzyskanie porady prawnej wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod nr telefonu 690901136. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
  • nieodpłatna mediacja,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych.
  Zobacz więcej
 • Pomoc rodzinie, Dofinansowanie PFRON, Orzecznictwo

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 - IV piętro budynku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 14 680 31 21.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
  • umieszczanie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym skierowanych osób,
  • prowadzenie mieszkań chronionych,
  • pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
  Zobacz więcej
 • Organizacje pozarządowe

  Starostwo Powiatowe w Dębicy

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 14 680 31 22, 14 680 31 14.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • stowarzyszenia w powiecie,
  • stowarzyszenia zwykłe,
  • kluby sportowe,
  • uczniowskie kluby sportowe.
  Zobacz więcej
Liczba ludności
powiatu
133 tys.
Powierzchnia
776 km2
Budżet
na 2024 rok
241 mln zł
Budżet
na 1 mieszkańca
1812
Zapisz się na listę, aby być na bieżąco
z informacjami Powiatu Dębickiego