Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Miasto i Gmina BrzostekBudynek Urzędu Miasta i Gminy w Brzostku

Urząd Miejski w Brzostku

ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

tel.14 680 30 26

fax 14 680 30 25

www.brzostek.pl
e-mail: sekretariat@brzostek.pl

 

Gminę Brzostek przecina droga krajowa nr 73 łącząca Pilzno z Jasłem. W jej skład wchodzi miasto Brzostek oraz 18 sołectw. Malownicze krajobrazy, ciekawe ukształtowanie terenu i czyste powietrze sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi.

Głównymi walorami środowiskowymi gminy są:

 • oznakowane szlaki turystyczne przez masyw Liwocza - Pogórze Cieżkowickie oraz pasmo Klonowej Góry – Pogórze Strzyżowskie,
 • rezerwaty przyrody Kamera,
 • akwen wodny ze stanicą rybacką w Kleciach,
 • czyste potoki, których źródła znajdują się na zboczach wzgórz otaczających Brzostek,
 • kompleksy leśne występujące szczególnie w północno-wschodniej części gminy, stwarzają doskonałe warunki odbywania wycieczek pieszych i rowerowych, spacerów,
 • cenne parki podworskie otaczające zabytkowe dwory oraz stare drzewostany przy kościołach i cmentarzach parafialnych.

Osobliwością przyrodniczą gminy jest 600. letni dąb szypułkowy w Januszkowicach oraz kłokoczka południowa – krzew ciepłolubny występujący w kompleksie lasów wsi Smarżowa. Prócz walorów krajobrazowych w Brzostku i jego okolicach spotkamy liczne zabytki świadczące o bogatej historii regionu. Wiele z nich objętych jest ochroną konserwatorską i znajduje się w rejestrze zabytków. Do najciekawszych i wartych obejrzenia należą:

 • dwory szlacheckie znajdujące się w Kleciach, Przeczycy, Smarżowej i Zawadce Brzosteckiej,
 • kamieniczki mieszczańskie pochodzące z XVIII w. położone przy rynku w Brzostku,
 • murowana karczma z końca XVIII w. znajdująca się w Brzostku, także liczne zabytki architektury sakralnej oraz miejsca pamięci narodowej:
 • murowany, neoklasyczny kościół parafialny w Brzostku pw. Znalezienia Krzyża Świętego wzniesiony w latach 1814-1816,
 • neogotycki kościół parafialny w Siedliskach Bogusz wzniesiony w latach 1908-1912,
 • neogotycka świątynia w Przeczycy wzniesiona w latach 1904-1906,
 • drewniany kościół parafialny w Gorzejowej,
 • kapliczki w Brzostku, Siedliskach Bogusz, Przeczycy, Smarżowej i Gorzejowej,
 • cmentarze wojskowe z okresu I i II wojny światowej

  (aktualizacja informacji: Urząd Miejski w Brzostku)

Widok na Gminę Brzostek

Widok na Gminę Brzostek