Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Straże pożarne

Wozy strażackie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicyhttps://www.gov.pl/web/kppsp-debica
ul. Poddęby 6a 
39-200 Dębica 
e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
tel. 14 681 28 55

 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Gmina Brzostek:
OSP Brzostek
OSP Nawsie Brzosteckie
OSP Siedliska Bogusz

Gmina Jodłowa:
OSP Jodłowa
OSP Łęki Dolne

Gmina Dębica:
OSP Pustynia
OSP Pustków Wieś
OSP Paszczyna
OSP Paszczyna

Gmina Żyraków:
OSP Nagoszyn
OSP Żyraków
OSP Straszęcin

Gmina Czarna:
OSP Róża
OSP Czarna