Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

0°C
0 km/h
0 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Program współpracy

Współpraca

Program Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

ZOBACZ PROGRAM WSPÓŁPRACY