Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Telefony alarmowe

Dłoń z telefonem

  • Europejski Numer Alarmowy - 112
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Straż Pożarna - 998
  • Policja – 997
  • Straż Miejska w Dębicy – 14 683 82 59, alarm. 986
  • Straż Gminna Gminy Dębica – 14 680 33 31
  • Pogotowie energetyczne - 991
  • Pogotowie gazowe – 992
  • Telefon zaufania Komendy Powiatowej Policji w Dębicy – 14 670 63 70