Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Przedsięwzięcia finansowane z NFOŚiGW

 

Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku w zakresie termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektu do przepisów p.poż.

Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku w zakresie termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektu do przepisów p.poż.

Umowa nr 100/2016/Wn-09/OA-TR/ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji zadania pn. „Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku w zakresie termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektu do przepisów p.poż.”podpisana została 16 września 2016 r.

Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 1 661 885,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW to 234 141,00 zł.

Przedsięwzięcie, w ramach którego dokonano termomodernizacja budynku ZS w Brzostku zostało zakończone w dniu 04.09.2015 r.