Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Uczniowie „Jagiełły” na tropie chomika europejskiego

Uczniowie „Jagiełły” na tropie chomika europejskiego

Dziki chomik europejski, jeden z najrzadszych gatunków chomika, jak się okazuje już od kilku lat zamieszkuje Dębicę. Jego występowanie na naszym terenie potwierdzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, którzy 18 sierpnia 2021 wraz z nauczycielami uczestniczyli w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego, towarzysząc w poszukiwaniach naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Monitoring polega na sprawdzaniu stanu populacji, siedlisk i stanu ochrony tego gatunku. Za prowadzenie monitoringu odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a koordynatorem działań jest Polska Akademia Nauk, która zleca badania terenowe i opracowanie raportów specjalistom z biologii chomika europejskiego z różnych uczelni w Polsce.

W obszarze granic administracyjnych Dębicy już kilka lat temu odnajdywano martwe osobniki, a niedawno ponownie potwierdzono występowanie tego pięknego ssaka. Gatunek jest niestety zagrożony wyginięciem na skutek intensyfikacji rolnictwa, drapieżnictwa (w tym drapieżnictwa kotów i psów domowych), zanieczyszczenia światłem i zmian klimatycznych. Naukowcy biją na alarm, ponieważ przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10 lat może dojść do całkowitego wymarcia gatunku w jego obecnym zasięgu. Podstawą ochrony jest natomiast edukowanie społeczeństwa.

Warto przy tym zaznaczyć, że ssak ten jest bardzo pożyteczny i z występowania osobników chomika na swoim terenie można się tylko cieszyć! 

 

 

Info. na podst. https://www.jagiello-debica.edu.pl/

Fot. K. Kosiński

Poszukiwanie norek chomika europejskiegoChomik europejski /Wikipedia/Poszukiwanie norek chomika europejskiegoNorka chomika europejskiegoPoszukiwanie norek chomika europejskiegoPoszukiwanie norek chomika europejskiego