Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.2.2020.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. nieruchomości w Zagórzu, gm. Jodłowa o nr ewid. 457/2

OBWIESZCZENIE GN.6821.2.2020.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. nieruchomości w Zagórzu, gm. Jodłowa o nr ewid. 457/2

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.2.2020.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Zagórzu, gm. Jodłowa, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 457/2 o pow. 0,1200 ha...