Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

DECYZJA GN.6821.1.4.2016 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w częci wsi Bielowy

DECYZJA GN.6821.1.4.2016 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w częci wsi Bielowy

Ogłoszenia

DECYZJA GN.6821.1.4.2016 z dnia 17.03.2020 r.

Zatwierdzająca projekt scalenia gruntów części wsi Bielowy, gmina Pilzno.

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

decyzja-gn-6821-1-4-2016.pdf