Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zgłoś udział w projekcie - do rozdania jest 23,5 mln zł na utworzenie 358 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Zgłoś udział w projekcie - do rozdania jest 23,5 mln zł na utworzenie 358 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Organizacje PozarządoweInne

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do rozdania jest dokładnie 23 584 902 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. (rekrutacja jest otwarta przez cały okres realizacji projektu, szczegóły pod linkiem).

Cel projektu: wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty: dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.

 

W projekcie mogą wziąć udział: 

• podmioty ekonomii społecznej, 

• przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia, 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, 

• osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie ww. powiatów, 

• partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 

• osoby fizyczne lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

• osoby fizyczne o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego, 

• inne osoby fizyczne nie wymienione wyżej, które są zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie ww. powiatów, 

• społeczności lokalne z terenu ww. powiatów.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

ZOBACZ PLAKAT

 

Fot. pixabay