Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

W Straszęcinie otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej

W Straszęcinie otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej

InwestycjeInne

Sportowo, muzycznie i radośnie było podczas festynu połączonego z otwarciem Strefy Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie w gminie Żyraków. Uroczyste wydarzenie odbyło się w miniony weekend. W imieniu władz powiatu dębickiego uczestniczył w nim starosta Piotr Chęciek. 

Aktualnie ok. 20 ha uzbrojonego terenu strefy jest podzielone pomiędzy kilkunastu inwestorów. Jeden z przedsiębiorców prowadzi już swoją działalność, w przypadku pozostałych – trwa budowa obiektów lub procedowane są pozwolenia na budowę.

Uruchomienie SAG w Straszęcinie oznacza nowe miejsca pracy dla mieszkańców i dodatkowe wpływy z podatków do budżetu gminy Żyraków.

Fot. CKiP w Żyrakowie

Grupa osóbGrupa osób