Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził uczniów szkoły specjalnej w Dębicy

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził uczniów szkoły specjalnej w Dębicy

Oświata

O prawach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną mówił podczas konferencji w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który był prelegentem, a zarazem patronem wczorajszego wydarzenia.

Zanim jednak rozpoczęła się konferencja Rzecznik Praw Dziecka zwiedził nowoczesny obiekt w towarzystwie uczniów, dyrekcji szkoły i władz powiatu, przekazał również szkolnej społeczności prezent.

Prelegentka Izabela Ryska-Skubel tematem „Niepełnosprawność - szacunek językowy” przybliżyła zebranym problematyką związaną z poprawnym nazewnictwem dotyczącym osób z niepełnosprawnościami.

W dalszej części konferencji sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Waldemar Krok, który przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, poruszał również kwestię procedur związanych z ubezwłasnowolnieniem. Natomiast przedstawiciel dębickiej Komendy Powiatowej Policji omawiał zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Na zakończenie wydarzenia Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego oraz wicestarosta Adam Pieniążek wręczyli prelegentom okolicznościowe upominki, a Mikołaj Pawlak podpisał Kodeks Praw Dziecka, który przekazał szkole.