Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2022

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2022

Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów NPP lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2023 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 758/2022 z dnia 26 października 2022.

Uchwałą nr 778/2022 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 listopada 2022 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 23 listopada 2022 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ WYNIKI

 

Fot. pixabay