Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiat Dębicki z certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji 2024” i nadzwyczajnym wyróżnieniem  „Lider Jakości Kształcenia”!

Powiat Dębicki z certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji 2024” i nadzwyczajnym wyróżnieniem „Lider Jakości Kształcenia”!

Oświata

Powiat Dębicki otrzymał prestiżowy Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2024” w 13. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Dodatkowo zdobył Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”.

Gala tegorocznej edycji odbyła się w Pałacu Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach. Certyfikat dla Powiatu Dębickiego odebrali wicestarosta Adam Pieniążek oraz Anna Wilczyńska, dyrektor Wydziału Edukacji.

Ideą Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Działania jst w tym obszarze są poddawane ocenie eksperckiej, której dokonuje komisja z udziałem naukowców i praktyków zarządzania oświatą, zatrudnionych na czołowych polskich uczelniach, w tym m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie i Uniwersytecie Gdańskim.

Gratulacje laureatom tegorocznej edycji złożyli: poseł Michał Krawczyk – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP, prof. Dariusz Rott – przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyna Kaczmarczyk – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (organizator merytoryczny Programu).

 

Dyrektor wydziału edukacji i wicestarosta odbierają wyróżnienie dla powiatu dębickiego

Dyrektor wydziału edukacji i wicestarosta odbierają wyróżnienie dla powiatu dębickiego

 

Dyrektor wydziału edukacji i wicestarosta prezentują wyróżnienie dla powiatu dębickiego