Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ogłoszenie Listy Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

Ogłoszenie Listy Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie listy kandydatów zgłoszonych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Dębicy. W związku ze zgłoszeniem liczby kandydatów odpowiadającej liczbie miejsc w PRDPP głosowanie nie odbędzie się.

Zobacz Listę