Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Minister Infrastruktury dał zielone światło dla budowy łącznika autostrady A4 z Pilznem

Minister Infrastruktury dał zielone światło dla budowy łącznika autostrady A4 z Pilznem

InformacjeInwestycje

Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber poinformował dziś podczas konferencji prasowej odbywającej się w centrum Pilzna o zatwierdzeniu Programu inwestycji dla budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa w nowym przebiegu. Oznacza to budowę węzła na autostradzie A4 w okolicy Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do drogi krajowej nr 94.

W konferencji uczestniczyli też m.in. Poseł na Sejm RP Jan Warzecha, Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, wicestarosta Adam Pieniążek, członek zarządu powiatu Marek Jaskółka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Michał Maziarka. 

Lokalizacja inwestycji planowana jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, w powiatach tarnowskim i dębickim. Około dziesięciokilometrowa droga łączyć będzie autostradę A4 z drogą krajową nr 94 (DK94).

Możliwe do realizacji warianty przebiegu trasy rozpatrywane będą na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Na tym etapie określone zostanie również miejsce powstania nowego węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna.

Droga krajowa nr 73 to ważny szlak komunikacyjny, mieszkańcy położonych przy niej miejscowości na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do autostrady A4. Mogą na nią wjechać korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Budowa węzła na A4 w okolicy Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94 ma to zmienić.

Łącznik A4-DK94 oprócz funkcji obwodnicy będzie pozytywnie wpływał na rozwój gospodarczy regionu na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Zwiększy też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w południowo-wschodniej Polsce.

Proces przygotowawczy dla odcinka od autostrady A4 do drogi krajowej DK94 przewidziany jest na lata 2022-2026. Będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Żródło: Ministerstwo Infrastruktury

Uczestnicy konferencji prasowej w PilźnieUczestnicy konferencji prasowej w PilźnieUczestnicy konferencji prasowej w PilźnieUczestnicy konferencji prasowej w PilźnieUczestnicy konferencji prasowej w Pilźnie