Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Mieszkańcy powiatu pamiętają o rodakach pomordowanych przez niemieckiego okupanta

Mieszkańcy powiatu pamiętają o rodakach pomordowanych przez niemieckiego okupanta

InformacjeKultura

Mimo złej pogody nie zabrakło dziś mieszkańców i samorządowców powiatu dębickiego, którzy przybyli pod cegielnię w Dębicy, by oddać cześć pamięci rodaków rozstrzelanych tutaj 79 lat temu przez niemieckiego okupanta. 

Kwiaty przy pomniku – w imieniu Powiatu Dębickiego – złożyli starosta Piotr Chęciek, członek zarządu powiatu Marek Jaskółka i przewodniczący powiatowej rady Michał Maziarka. 

Zgromadzeni przy nasypie kolejowym wspominali tragiczne wydarzenia z 2 lutego 1944 roku, kiedy to niemiecki okupant rozstrzelał tutaj 54 zakładników z więzień w Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie.

Ich śmierć była odwetem hitlerowców za zamach dokonany 31 stycznia 1944 r. przez żołnierzy grupy dywersyjnej dębickiego obwodu  Armii Krajowej na pociąg, którym podróżowali niemieccy żołnierze wracający z frontu wschodniego na urlopy.

Ceremoniał patriotyczno-religijny przy pomniku poprzedziło nabożeństwo odprawione w dębickim Kościele pw. Ducha Świętego. Podniosły nastrój obchodów podkreślił akompaniament muzyczny w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej w Dębicy pod batutą Marka Rudy.