STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY,   UL. OGRODOWA 4,    39-200 DĘBICA,    TEL.(014) 680 31 00,    FAX (014) 680 31 36

Mapa Powiatu Uchwały Telefony Poczta

 

 

GMINY POWIATU

 

GMINA czarna

 

Urząd Gminy

ul. Dworcowa 6

39-215 Czarna

tel. (0 14) 676 10 30

fax (0 14) 676 14 42

http://www.cz arna.com.pl

e-mail: mg_ugczarna@mail.zetosa.com.pl 

 

Gmina Czarna położona w zachodniej części województwa podkarpackiego, jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą powiatu dębickiego. W jej skład wchodzi 14 sołectw. Przebiega przez nią linia kolejowa Kraków-Przemyśl.

36% powierzchni gminy (południowa i zachodnia część) zajmują lasy i są one chlubą naszego terenu. Wśród nich znajdują się rezerwaty przyrody: w Głowaczowej „Rezerwat Torfy”, w miejscowości Stary Jawornik – rezerwat „Stary Jawornik”, gdzie ochronie podlega roślinność torfowisk położonych wśród leśnych wydm. Osobliwością torfowisk jest owadożerna rosiczka okrągłolistna. W lasach występują stawy, naturalne siedlisko ptactwa wodno-błotnego. Na południowym pograniczu gminy projektowany jest następny rezerwat przyrody. W miejscowości Żdżary jest aleja dębowa – pomnik przyrody. Wśród okazów drzew – 600. letni dąb o obwodzie 680 cm.

Wśród lasów sosnowych, w miejscowości Chotowa położony jest ośrodek wypoczynkowy ze sztucznym zalewem o powierzchni 6 ha, w którym oprócz kąpieli można korzystać z kajaków i rowerów wodnych. W sezonie letnim organizowane są tu kolonie letnie, wczasy (komfortowe i estetycznie urządzone domki kempingowe). Teren gminy obfituje w dużą ilość dróg i ścieżek leśnych – idealnych do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych.

Czarna jest gminą typowo rolniczą specjalizującą się w uprawie ziemniaka sadzeniaka i ziemniaka jadalnego.

Wszystkie miejscowości gminy są zgazyfikowane, prawie w każdym domu znajduje się telefon. Gmina może się poszczycić doskonałą bazą oświatową - nowe szkoły, nowe sale gimnastyczne.

 WAŻNE DOKUMENTY

Strategia rozwoju

Statut Powiatu

Regulamin Starostwa

Budżet na rok 2005

 

 INFORMACJA

 TURYSTYCZNA

Biura podróży

Noclegi

Restauracje

Zabytki

 

  


Starostwo Powiatowe w Dębicy,  39-200 Dębica,  budynek główny: ul. Ogrodowa 4, tel. (014) 680 31 00, faks (014) 680 31 36

e-mail: info@powiatdebicki.pl, www.powiatdebicki.pl