POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa na podstawie:

oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, tj.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa na podstawie: