Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Sztab kryzysowy obradował w związku z przypadkami wirusa ASF

Sztab kryzysowy obradował w związku z przypadkami wirusa ASF

Ostrzeżenia

O istniejących zagrożeniach i postępowaniu w związku z problemem rozprzestrzeniania się wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) rozmawiano w Starostwie Powiatowym w Dębicy podczas posiedzenia sztabu kryzysowego. Spotkanie odbyło się 18 czerwca br. Poprowadził je Powiatowy Lekarz Weterynarii, w rozmowach uczestniczył wicestarosta powiatu, przedstawiciele jednostek samorządowych i policji.

2 czerwca br. stwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w powiecie mieleckim w gminie Przecław, na obszarze objętym ograniczeniami.

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF, część gmin powiatu mieleckiego i dębickiego (gmina Żyraków oraz gmina Dębica) zostaje objętych strefą zakażoną, co wiąże  się z koniecznością określenia nakazów. Obostrzenia mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na pozostałe tereny powiatów mieleckiego i dębickiego oraz pozostałych obszarów województwa podkarpackiego.

9 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego poświęcone omówieniu tej sytuacji, czego efektem były wydane rekomendacje dla poszczególnych służb i inspekcji zaangażowanych w działania mające na celu ograniczenie skutków występowania wirusa ASFV w populacji dzików.

(źródło https://rzeszow.uw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-asf/)

Posiedzenie sztabu kryzysowegoPosiedzenie sztabu kryzysowegoWicestarosta i Powiatowy Lekarz WeterynariiPosiedzenie sztabu kryzysowegoPosiedzenie sztabu kryzysowegoPosiedzenie sztabu kryzysowegoWicestarosta i Powiatowy Lekarz WeterynariiGrupa osóbPowiatowy Lekarz Weterynarii przedstawia prezentację na temat wirusa ASFPowiatowy Lekarz Weterynarii przedstawia prezentację na temat wirusa ASFWicestarosta i Powiatowy Lekarz Weterynarii