Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowe Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem 2021

Powiatowe Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem 2021

Kultura

W strugach deszczu odbyły się w piątek 17 września 2021 r. symboliczne obchody Powiatowego Dnia Sybiraka w Mokrem (gm. Żyraków). Wydarzenie zorganizowano dla upamiętnienia 82. rocznicy agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę oraz wywozu żołnierzy Armii Krajowej z Mokrego na Sybir w 1944 roku.

To kultywowana od lat w gminie Żyraków tradycja pielęgnująca wspomnienie przede wszystkim o mieszkańcach Mokrego, ale również o wszystkich innych mieszkańcach ziemi dębickiej, którym przyszło doświadczyć syberyjskiej katorgi. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego.

Uroczystości rozpoczęło spotkanie przy Kapliczce Sybiraków w Mokrem, na której znajdują się pamiątkowe tablice. Przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządów oraz środowisk sybiraków złożyli u jej podnóża wiązanki kwiatów oraz znicze. Powiat Dębicki reprezentowali członkowie zarządu Bożena Osocha oraz Marek Jaskółka, a także radny powiatowy Sławomir Łanucha.

Po złożeniu wiązanek zebrani udali się do budynku Szkoły Podstawowej w Mokrem, gdzie po krótkiej modlitwie i odśpiewaniu hymnu zaprezentowano montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. W imieniu starosty dębickiego Piotra Chęćka okolicznościowy list odczytała Bożena Osocha.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo Mokre, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś”.