Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Organizacje Pozarządowe

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dębickiego Nr XL/331/10 z dnia 5 listopada 2010 roku, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza, iż od dnia 30 września 2021 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń udostępniony zostanie projekt Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Konsultacje w sprawie programu potrwają od 30.09.2021 r. do 14.10.2021 r.