Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA KGW w Nawsiu Brzosteckim – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA KGW w Nawsiu Brzosteckim – TRYB UPROSZCZONY

Organizacje Pozarządowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim w dniu 11 sierpnia 2021 r. złożyło ofertę w Starostwie Powiatowym w Dębicy zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. "VI Piknik Rodzinny w Nawsiu Brzosteckim".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.


ZOBACZ OFERTĘ

 

Fot. pixabay