Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2021

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2021

Organizacje Pozarządowe

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach III Otwartego Konkursu Ofert 2021, ogłoszonego 22 października 2021 r.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszeniowy

Nota informacyjna (RODO)

III Otwarty Konkurs Ofert 2021