Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Mobilności edukacyjne zrealizowane przez `Ekonomik`

Mobilności edukacyjne zrealizowane przez "Ekonomik"

Oświata

W obecności uczniów klas pierwszych i drugich, nauczycieli i Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy oraz Pana Starosty Piotra Chęćka i Pani Wicestarosty Eweliny Kuś zostały zaprezentowane rezultaty projektu. Uczestnicy obydwu mobilnośći, tj.; do Grecji i do Włoch przygotowali prezentacje i filmiki przedstawiające realizację zadań projektowych.

W ramach uzyskanej przez szkołę Akredytacji w programie Erasmus+, Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy przeprowadził dwie ekscytujące mobilności edukacyjne, które wprowadziły uczniów w świat międzynarodowej edukacji i kultury. Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131760 „Mobilności edukacyjne ZSE w Dębicy - edycja 2023” zakończył się wielkim sukcesem, otwierając przed uczniami nowe perspektywy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tekst i zdjęcia ZSE w Dębicy