Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dzień Ratownika WOPR

Dzień Ratownika WOPR

Wydarzenia

Dzień Ratownika jest obchodzony już od 1927 roku. 29 czerwca, nie jest przypadkową datą gdyż, tego dnia w Kościele Katolickim przypada Dzień Świętego Piotra Apostoła, który jest patronem Ratowników WOPR. Jest to również okres rozpoczęcia wakacji.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to specjalistyczne stowarzyszenie, działające na terenie Polski od 1962 roku. Pracuje we współpracy z Państwowym Ratownictwem Medycznym i jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Celem głównym WOPR jest zmniejszenie liczby utonięć w Polsce. Jego realizacja nie polega tylko na bezpośredniej pomocy osobom tonącym, ale też na przygotowywaniu i prowadzeniu programów profilaktycznych, szkoleń, nauki pływania, organizacji wraz z terytorialnymi organami samorządowymi skutecznych planów działania w przypadku powodzi.

 

Fot. pixabay