Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2020

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2020

Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów NPP lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2021 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 336/2020 z dnia 21 października 2020.

Uchwałą nr 352/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 listopada 2020 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 23 listopada 2020 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ WYNIKI