Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2021

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2021

Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie II  Otwartego Konkursu Ofert 2021 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 436/2021 z dnia 16 czerwca 2021.

Uchwałą nr 456/2021 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 sierpnia 2021 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 27 lipca 2021 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

 

Zobacz WYNIKI