Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA Dębickiego Klubu Kolarskiego `Gryf` – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Dębickiego Klubu Kolarskiego "Gryf" – TRYB UPROSZCZONY

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie Dębicki Klub Kolarski "Gryf" w dniu 17 marca 2021 r. złożyło ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Kolarska jazda indywidualna na czas w Żyrakowie".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.


ZOBACZ OFERTĘ