Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w Kędzierzu - działka nr 1006/15

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w Kędzierzu - działka nr 1006/15

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1006/15 o pow. 0,30 ha połozona w m. Kędzierz gm. Dębica.

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

wykaz-nieruchomosci.pdf