Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.124.2.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1219/2

OGŁOSZENIE GN.6821.124.2.2019.AJ o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1219/2

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE GN.6821.124.2.2019.AJ z dnia 10.02.2020 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży, gm. Czarna, stanowiącej działkę nr ewid. 1219/2 o pow. 0,1200 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn-6821-124-2-2019-aj.pdf