Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OGŁOSZENIE GN.6821.1.4.2016 o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bielowy

OGŁOSZENIE GN.6821.1.4.2016 o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bielowy

Ogłoszenia

Starosta Dębicki zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bielowy. 

Zebranie odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Domu Strażaka w Bielowach.

C e l  z e b r a n i a :
Wprowadzenie w posiadanie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bielowy.

 

Fot. pixabay

 

Pobierz załącznik: