Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.60.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Borowej, działka nr 56

OBWIESZCZENIE GN.6821.60.2019.AJ o wydaniu decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Borowej, działka nr 56

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.60.2019.AJ z dnia 12.06.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej.

O umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Borowej, gm. Czarna, oznaczonej jako działka nr ewid. 56 o pow. 0,3700 ha...

 

Fot. pixabay

Pobierz załącznik

gn.6821.60.2019.aj.pdf