Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.60.2019.AJ o wycofaniu wniosku oraz wniosku o umorzenie postępowania w spr. działki nr 56 w Borowej

OBWIESZCZENIE GN.6821.60.2019.AJ o wycofaniu wniosku oraz wniosku o umorzenie postępowania w spr. działki nr 56 w Borowej

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.60.2019.AJ o wycofaniu wniosku oraz wniosku o umorzenie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Borowej gm. Czarna, oznaczonej jako działka nr ewid. 56 o pow. 0,3700 ha, objętej LWH 228 - przez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółcje Gazownictwa...

 

Fot. pixabay