Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.124.1.2019.AJ o wyznaczeniu nowego terminu w postępowaniu w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1219/1

OBWIESZCZENIE GN.6821.124.1.2019.AJ o wyznaczeniu nowego terminu w postępowaniu w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Róży, działka nr 1219/1

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.124.1.2019.AJ z dnia 28.07.2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w ramach postępowania administracyjnego.

W sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Róży, gm. Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 1219/1 o pow. 0,0700 ha...

 

Fot. pixabay