Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.119.2019.AJ o wydaniu decyzji administracyjnej w spr. nieruchomości w Dęborzynie, gm. Jodłowa o nr ewid. 27

OBWIESZCZENIE GN.6821.119.2019.AJ o wydaniu decyzji administracyjnej w spr. nieruchomości w Dęborzynie, gm. Jodłowa o nr ewid. 27

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.119.2019.AJ o wydaniu decyzji administracyjnej z dn. 18 maja 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Dęborzynie, gm. Jodłowa, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 27 o pow. 0,0800 ha...

 

Fot. pixabay