Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.114.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. nieruchomości w Pilźnie, gm. Pilzno o nr ewid. 57

OBWIESZCZENIE GN.6821.114.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. nieruchomości w Pilźnie, gm. Pilzno o nr ewid. 57

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.114.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Pilźnie, gm. Pilzno, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 57 o pow. 0,9329 ha...

 

Fot. pixabay