Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OBWIESZCZENIE GN.6821.1.2020.AJ o wydaniu decyzji administracyjnej w spr. nieruchomości w Dzwonowej, gm. Jodłowa o nr ewid. 449

OBWIESZCZENIE GN.6821.1.2020.AJ o wydaniu decyzji administracyjnej w spr. nieruchomości w Dzwonowej, gm. Jodłowa o nr ewid. 449

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.1.2020.AJ o wydaniu decyzji administracyjnej z dn. 18 maja 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Dzwonowej, gm. Jodłowa, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej działkę nr ewid. 449 o pow. 0,5900 ha...

 

Fot. pixabay