Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Ogłoszenia

WYKAZ zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego (załącznik nr 1 do protokołu z dn. 22.09.2020 r. z przeprowadzonej oceny przydatności składników majątku ruchomego oraz sposobu ich gospodarowania).

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o zakup do dnia 29.09.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica z dopiskiem "Zużyte składniki majątkowe".