Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zamknięcie mostu w ciągu drogi nr 1182R w miejscowościach Bobrowa

Zamknięcie mostu w ciągu drogi nr 1182R w miejscowościach Bobrowa

Informacje

W związku z przystąpieniem do prac konserwacyjnych na przeprawie mostowej przez rzekę Wisłokę w m. Bobrowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1182R Brzeźnica – gr. powiatu – Radomyśl Wielki – Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy informuje, iż w/w most w dniach od 13.07.2022r. do 27.07.2022r. w godzinach od 8:00 – 18:00, od poniedziałku do soboty włącznie, będzie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

Istnieje możliwość przesunięcia terminu zamknięcia mostu ze względu na warunki pogodowe. Mieszkańców okolicznych miejscowości prosimy o korzystanie z innych alternatywnych dróg i dostosowanie się do oznakowania.