Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Urząd nie zamknął się przed klientami

Urząd nie zamknął się przed klientami

Informacje

Blisko 12 tys. zarejestrowanych pojazdów i 17,5 tys. dowodów rejestracyjnych wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, ponad 29,5 tys. usług zrealizowanych na rzecz klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, prawie 1340 złożonych wniosków i 1060 wydanych decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa. To ułamek statystyki z 2020 r., która pokazuje, że mimo obostrzeń i utrudnień związanych z pandemią Starostwo Powiatowe w Dębicy nie zamknęło drzwi przed mieszkańcami powiatu i nie zwalniało tempa.

W niektórych obszarach urzędnicy zajmowali się wręcz większą ilością spraw niż w 2019 r. Dla przykładu do Wydziału Architektury i Budownictwa w minionym roku wpłynęło 271 zgłoszeń z projektem i 510 zgłoszeń zwykłych, podczas gdy w 2019 r. - odpowiednio 199 i 472.  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zajmował się natomiast w 2020 r. m.in. 5246 operatami geodezyjnymi oraz 194 postępowaniami administracyjnymi w EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), tymczasem rok wcześniej tego rodzaju spraw było 5071 i 140.

Nieco mniejszy ruch w porównaniu do roku 2019 odnotowano w Wydziale Komunikacji i Transportu, ale tutaj również liczby pokazują, że urzędnikom nie brakowało pracy. Do wydziału trafiło w sumie blisko 52 tys. spraw – w 2019 r. było to niewiele ponad 58 tys. Co ciekawe, można przypuszczać, że ograniczenia, jakie narzucił COVID-19, skłoniły miłośników starych samochodów do częstszych wizyt w garażu i majsterkowania, ponieważ w ciągu minionych 12 miesięcy zarejestrowano 17 samochodów zabytkowych i było to o dziewięć pojazdów więcej niż rok wcześniej.

W Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa też nie dało się odczuć lockdownu. W 2019 r. wydano tu m.in. 1359 zaświadczeń w spr. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu, w 2020 r. takich zaświadczeń było mniej zaledwie o siedem egzemplarzy.

- Cieszę się, że mimo zagrożenia epidemicznego pracownicy starostwa z pełną odpowiedzialnością podchodzili do swoich zadań. Bardzo im wszystkim dziękuję za rzetelne wypełnianie obowiązków – mówi Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek. – Chociaż musieliśmy wprowadzić ograniczenia w bezpośrednich kontaktach petentów z urzędnikami, to jednak drzwi urzędu zawsze pozostały otwarte dla naszych klientów.