Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Uczniowie dębickiego „Ekonomika” mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny i komputerowy

Uczniowie dębickiego „Ekonomika” mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny i komputerowy

OświataInwestycjeInne

Pracownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt fotograficzny otworzyli dziś w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal i starosta Piotr Chęciek. – Dzięki staraniom pana posła oraz starosty mogliśmy kupić wyposażenie najwyższej klasy za 250 tys. zł ze środków rządowych do dwóch pracowni: rachunkowości i rejestracji obrazu – mówi Krzysztof Górecki, dyrektor „Ekonomika”.

- To bardzo ważne, żeby młodzi ludzie mogli zdobywać wiedzę w nowoczesnych warunkach. Tym bardziej, że chodzi o zawody poszukiwane na rynku pracy – stwierdza starosta Piotr Chęciek.   

- Z największą przyjemnością poparłem inicjatywę pana starosty i pana dyrektora w kwestii doposażenia szkoły. Dla mnie największą satysfakcją jest rozwój edukacji tutejszej młodzieży. Zwłaszcza, że kiedyś pracowałem jako nauczyciel w ZSE – zaznacza poseł Kazimierz Moskal.

Dyrektor Krzysztof Górecki wyjaśnia, że od teraz uczniowie kształcący się w klasach o profilach technik ekonomista i technik rachunkowości będą mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla tych zawodów. 

Natomiast młodzież, która ma ukończyć szkołę z tytułem technika fotografii i multimediów, będzie doskonalić swój warsztat, korzystając m.in. z najwyższej klasy aparatów fotograficznych i sprzętu do obróbki obrazu. – Uczniowie będą pracować ze sprzętem, który w tej chwili na rynku jest najlepszy – podkreśla dyrektor ZSE.

Nowoczesny sprzęt fotograficznySprzęt do nagrywania dźwiękuPrezentacja sprzętu fotograficznegoNowoczesny sprzęt fotograficznyNowoczesny sprzęt fotograficznyNowoczesny sprzęt fotograficznyUczennica Ekonomika udziela wywiaduZdjęciaStarosta Dębicki i Poseł na Sejm RP przecinają wstęgęStarosta Dębicki i Poseł na Sejm RP przecinają wstęgęStarosta Dębicki i Poseł na Sejm RP przecinają wstęgęGrupa osóbUczniowie Ekonomikanowoczesny sprzęt fotograficznyGrupa osóbUczniowie EkonomikaPrezentacja sprzętu fotograficznegoPrezentacja sprzętu fotograficznegoGrupa osóbGrupa osóbGrupa osóbStarosta Dębicki udziela wywiadu