Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Starosta Dębicki przewodniczącym konwentu woj. podkarpackiego

Starosta Dębicki przewodniczącym konwentu woj. podkarpackiego

Starosta Dębicki Piotr Chęciek został dziś wybrany na Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Wyboru dokonano jednogłośnie podczas pierwszego w VII kadencji 2024 – 2029 posiedzenia, które odbyło się w Łańcucie.

Wśród tematów podnoszonych w trakcie dzisiejszego konwentu znalazły się sprawy KPO, problemy szpitali powiatowych, a także rozpatrywanie korekt do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie. 

Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. 

Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Związku Powiatów Polskich.