Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Spotkanie dla obywateli Ukrainy w Dębicy

Spotkanie dla obywateli Ukrainy w Dębicy

Informacje

Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy, które zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.

Przedstawiciele m.in. Ochotniczego Hufca Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, lokalnych ośrodków pomocy społecznej, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, policji, dębickiego ratusza, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazywali podczas bezpośrednich rozmów wiedzę z zakresu praw i obowiązków przysługujących osobom, które znalazły u nas schronienie, uciekając przed wojną w Ukrainie.

Wśród instytucji udzielających informacji byli przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy, którzy służyli pomocą w tematach dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania, które odbyło się w Domu Kultury MORS w Dębicy, wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje dotyczące m.in. warunków legalnego zatrudnienia w Polsce, świadczeń pomocy społecznej, opieki medycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. 

Powiat Dębicki na spotkaniu dla obywateli UkrainySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicyPowiat Dębicki na spotkaniu dla obywateli UkrainySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicyStarosta na spotkaniu dla obywateli UkrainyWicestarosta na spotkaniu dla obywateli UkrainyPowiat Dębicki na spotkaniu dla obywateli UkrainySpotkanie dla obywateli Ukrainy w DębicySpotkanie dla obywateli Ukrainy w Dębicy