Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022

Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 593/2022 z dnia 20 stycznia 2022.

Uchwałą nr 636/2022 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 lutego 2022 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 21 lutego 2022 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.


Zobacz WYNIKI