Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2023 rok

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2023 rok

InformacjeInne

Na podstawie art.  30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu przedstawia Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2023 rok.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2023 rok, odbędzie się na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2023 rok, odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godz. 12:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy.

CZYTAJ RAPORT