Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni ustalili składy stałych komisji Rady Powiatu Dębickiego

Radni ustalili składy stałych komisji Rady Powiatu Dębickiego

Podczas dzisiejszej sesji (24 maja br.) zostały podjęte uchwały określające składy osobowe stałych komisji RPD.

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA
Wiesław Broda
Piotr Chęciek
Marek Jaskółka
Krzysztof Krawiec
Michał Maziarka
Łukasz Paluch

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Piotr Chęciek
Ewelina Kuś
Tomasz Lesiak
Łukasz Paluch
Grzegorz Świder
Daniel Wójcik

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Mateusz Domaradzki
Tomasz Lesiak
Krzysztof Lipczyński
Sławomir Łanucha
Krzysztof Pękala
Aleksander Reguła

KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Władysław Bielawa
Paweł Ciszczoń
Mateusz Domaradzki
Marek Jaskółka
Adam Kaczor
Sławomir Łanucha
Robert Mazur
Aleksander Reguła

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Władysław Bielawa
Wiesław Broda
Paweł Ciszczoń
Krzysztof Lipczyński
Anna Mazur
Barbara Srebro
Grzegorz Stec
Leszek Żyłka

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
Ewelina Kuś
Michał Maziarka
Anna Mazur
Monika Rojek-Kałek
Agnieszka Żurek
Leszek Żyłka

KOMISJA REWIZYJNA
Robert Mazur - Przewodniczący
Krzysztof Pękala
Barbara Srebro - Sekretarz
Daniel Wójcik
Agnieszka Żurek - Zastępca Przewodniczącego

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Adam Kaczor - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Krawiec
Monika Rojek-Kałek - Przewodniczący
Grzegorz Stec - Sekretarz
Grzegorz Świder