Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie przeciw budowie chodnika przy ul. 3-go Maja

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie przeciw budowie chodnika przy ul. 3-go Maja

Inwestycje

Rada Miejska w Pilźnie podczas sesji 1 września 2022 r. odrzuciła uchwałę dotyczącą partycypowania w kosztach budowy chodnika przy ul. 3-go Maja w Pilźnie na odcinku 432 m w kierunku firmy Metchem.

– Jestem bardzo rozczarowany i zażenowany decyzją radnych tym bardziej, że ustalenia dotyczące współfinansowania inwestycji chodnikowych przy drogach powiatowych zostały poczynione przed terminem sesji, a następnie potwierdzone podczas spotkania pana starosty z panią burmistrz – podkreśla Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Michał Maziarka. – Nie potrafię zrozumieć, że aż 8 radnych związanych z panią burmistrz zagłosowało przeciw tej uchwale. Tylko radni z klubu PiS poparli budowę chodnika tak istotnego dla lokalnej społeczności. 

 

Powiat Dębicki w ostatnich latach realizuje szereg inwestycji na terenie wszystkich gmin. Spora część tych działań, dzięki wypracowanym porozumieniom między samorządami, ma szansę zwiększyć swój zakres w wyniku podziału kosztów ich realizacji. Dla przykładu, środki w wysokości 5 mln zł pozyskane przez Zarząd Powiatu w 2020 r. z tzw. tarczy antycovidowej zostały równo podzielone między 5 gmin powiatu, tj. gm. Jodłowa, Pilzno, Żyraków, Czarna i Dębica. Na każdą z nich przypadł 1 mln zł przeznaczony na poprawę bezpieczeństwa pieszych i budowę chodników. Cztery z pięciu gmin jak do tej pory wywiązują się lub zapewniają o swoim wkładzie finansowym w te inwestycje – zgodnie z ustaleniami. Niektóre samorządy zaproponowały nawet zwiększenie swoich wkładów.

– Również z panią burmistrz Pilzna rozmawiałem i wspólnie ustaliliśmy, że dzięki naszemu milionowi i wkładowi gminy w wysokości pół miliona złotych będziemy mogli zrobić dwie bardzo ważne dla mieszkańców gminy inwestycje, czyli chodnik w Łękach Dolnych i Pilźnie – zaznacza starosta dębicki Piotr Chęciek. – Jestem zdziwiony, że mimo tych ustaleń jedynie gmina Pilzno odmówiła swojego zaangażowania finansowego, w wyniku czego chodnik w Pilźnie niestety nie zostanie wybudowany.

 

Druga inwestycja, czyli chodnik w Łękach Dolnych, jest już w trakcie realizacji. Zarząd Dróg Powiatowych wyłonił wykonawcę, któremu w najbliższym czasie przekaże plac budowy. Wobec decyzji Rady Miejskiej w Pilźnie związanej z brakiem współfinansowania chodnika realizacja pierwszej zaplanowanej inwestycji, czyli 432 m ciągu pieszego przy ul. 3-go Maja w Pilźnie, niestety nie będzie możliwa.