Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radarowy system na drogach powiatu ostrzega, informuje i… dziękuje

Radarowy system na drogach powiatu ostrzega, informuje i… dziękuje

InformacjeInwestycje

Radarowy system ostrzegawczo-informacyjny zamontowano w newralgicznych punktach na drogach powiatowych: w Dębicy na ulicy 1-go Maja oraz w  Głowaczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica–Straszęcin–Grabiny–Czarna w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1293R Chotowa–Borowa. 

To system poprawiający bezpieczeństwo użytkowników dróg. Obejmuje on radarowe wyświetlacze przedstawiające informacje o aktualnej prędkości pojazdu wraz z dodatkową adnotacją. 

W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości na odcinku pomiarowym pojawia się komunikat o ilości punktów karnych oraz wysokości mandatu grożącego kierującemu pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w sytuacji prędkości poniżej dozwolonej – w postaci napisu „dziękuję”.

Dodatkowo, w obrębie skrzyżowania w Głowaczowej, na drogach podporządkowanych zainstalowano aktywne znaki stop (znak zakazu B-20) z czujnikiem radarowym aktywującym – w przypadku wykrycia ruchu pojazdu – podświetlenie znaku w trybie pulsacyjnym.

Koszty całości zadania (wraz z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi, nadzorem i tablicami informacyjnymi) wyniosły 304 010 zł, z czego 100 000 zł to dofinansowanie uzyskane przez Powiat Dębicki w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Radar prędkościDroga a przy niej radar prędkościSkrzyżowanieRadar prędkościDroga a przy niej radar prędkościRadar prędkości