Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Przetarg na Koncepcję programową dla DK73 Pilzno-Brzostek

Przetarg na Koncepcję programową dla DK73 Pilzno-Brzostek

Informacje

W piątek 26 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbyła się konferencja prasowa dot. przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno - Brzostek. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W konferencji udział wzięli m.in. europarlamentarzysta, przedstawiciele władz powiatów dębickiego i jasielskiego, a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Inwestycja posiada już decyzję środowiskową.

Rozbudowa planowana jest w istniejącym śladzie drogi krajowej. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), nawierzchnia zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Zostanie przebudowanych 11 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 15 przepustów. W ramach zadania zabezpieczone zostaną 3 osuwiska, powstanie ponad 12 km ciągów pieszo-rowerowych i 15 zatok autobusowych.